Algemene ledenvergadering, 9 maart 2015, Leuven

Verslag

De Algemene Ledenvergadering van Coopkracht op 9 maart bruiste van co-creatie-energie.

Met meer dan 40 leden en sympathisanten gingen we onder meer aan de slag met vier toekomstige projectideeën. Het waren de jongeren en jonge ondernemers zoals Think Core, Ministerie van Wonderwijs, Tapazz, Partago, en de Landgenoten die met hun het-kan mentaliteit, kritische geest, en nieuwe manier van samen ondernemen iedereen bevleugelden met hun ambitie om de coöperatieve beweging in Vlaanderen samen te versterken.

Coopkracht neemt de inspirerende opmerkingen van alle deelnemers mee in onze acties en werking voor 2015.

Hier vind je alvast meer informatie over ons Actieplan 2015, en de nieuwe accenten in de Beginselverklaring, het Coopkracht-lidmaatschap en de Procedures voor het innemen van standpuntenCoopkracht Leden 2014Coopkracht Jaarverslag 2014

 

Vervolg, toekomst

Coopkracht heeft ambitie. Voor onze maatschappij en voor jouw onderneming. Coopkracht wil de impact van coöperatief ondernemen op onze economie vergroten. En we willen de concrete meerwaarde voor jou als lid verhogen.

Op de algemene ledenvergadering gingen we hierover in gesprek met onze leden en sympathisanten. We hopen dat het ons Actieplan 2015 duidelijk blijk geeft van deze ambitie en concreet maakt welke meerwaarde je van je lidmaatschap in 2015 mag verwachten.

 

Impressies

Hieronder vind je enkele sfeerbeelden van de algemene vergadering.

FOTOFOTOFOTOFOTOFOTO