Wist je ...?


 • dat er reeds 2 jaar achter elkaar een coöperatief event georganiseerd werd? Namelijk op 14 juni 2011 en op 19 juni 2012. De documenten vindt u hier terug;
 • dat 2012 het Internationaal Jaar van de Coöperaties was?
 • dat coöperatief ondernemen een van de oudste modellen van ondernemen is? De essentie ervan werd in 1850 door de Franse filosoof Alexis De Tocqueville treffend omschreven. In een brief aan een vriend vertelt hij wat er in Amerika gebeurt als er een boom omvalt op de weg. Dan komen de mensen uit hun huizen, hakken hem in stukken en ruimen hem samen op. Een paar jaar later ziet hij in Frankrijk een omgevallen boom op de weg. Daar liepen de mensen – tot zijn verbazing – naar de burgemeester om te eisen dat hij de weg zou vrijmaken;
 • dat FC Barcelona ook een vorm van coöperatie is? Alle eigenaars (de zogenaamde 'socios') zijn namelijk natuurlijke personen, die de raad van bestuur en de voorzitter verkiezen;
 • dat er een coöperatieve tegenhanger is van het spel Monopoly? Het heet Co-opoly en je moet het ... samen spelen. Lees er alles over op www.coopolygame.com;
 • dat er wereldwijd meer mensen geld investeren in coöperaties dan dat er mensen beleggen via de beurs?
 • dat maar liefst 75% van het areaal van de Verenigde Staten kan kiezen voor een coöperatieve elektriciteitsleverancier?
 • dat wereldwijd 100 miljoen mensen werken in coöperatieve bedrijven?
 • dat wereldwijd 800 miljoen mensen lid zijn van een coöperatie?
 • dat een derde van de melk van Belgische melkveehouders wordt opgehaald en verwerkt door een coöperatief bedrijf?
 • dat coöperaties voor hun webadressen de extensie .coop kunnen gebruiken?
 • dat de meeste Vlaamse boeren hun groenten en fruit vermarkten via coöperatieve veilingen?
 • dat de koepelcoöperatie Mondragon in het Baskenland het zevende grootste bedrijf van Spanje is?
 • dat in 2012 elke dag een andere coöperatie zich voorstelt op de VN-website http://2012.coop, in 'story of the day'. Zoek de Vlaamse coöperaties, of schrijf je eigen verhaal!
 • dat de korting die je in sommige apotheken krijgt op het totaal van jouw aankopen, gekopieerd is van de coöperatieve apotheken? Zij liggen namelijk aan de basis van de zogenaamde coöperatieve restorno: een jaarlijkse deelname in de winst uitgekeerd in verhouding met de verrichtingen die je als klant met de vennootschap gedaan hebt. Dit principe werd door de reguliere apotheken eerst te vuur en te zwaard bestreden maar na een vruchteloze strijd in een afgezwakte vorm overgenomen;
 • dat de Vooruit in Gent in 1880 gesticht werd met een startkapitaal van 50 €? (Wie vandaag een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht moet een vast kapitaal voorzien van minstens 18.550 € waarvan bij de oprichting minstens één derde moet volstort zijn);
 • dat de eerste coöperaties op het einde van de 19de eeuw met de zogenaamde broodpenningen de uitvinders waren van complementaire munten? De veelal koperen of zinken muntjes waarmee brood gekocht kon worden, zijn vandaag fel begeerde verzamelobjecten!
 • dat de realisatie van het ICA- principe van de 'permanente leden en volwassenvorming' wellicht het origineelst in de praktijk gebracht werd door het legendarische garagecollectief 'De Krikker'? Elke zaterdag werden er doe-het-zelf-cursussen georganiseerd om Handige Henriëtta's toe te laten om zelf aan hun auto te sleutelen;
 • dat coöperaties in België tot 1867 illegaal waren? Wettelijke basis was de wet 'Chapelier', die samenzweringen ten strengste verbood... Dit was meteen ook de reden dat de coöperatieve beweging in ons land in vergelijking met onze buurlanden traag op gang kwam;
 • dat je in België sedert 2006 ook een grensoverschrijdende Europese Coöperatieve Vennootschap of of SCE (Societas Cooperativa Europaea) kan oprichten?
 • dat 'Het Groenboek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Europese Commissie' de coöperatie omschrijft als een ideaal instrument om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen?
 • dat de top-300 coöperaties in de wereld samen goed zijn voor een omzet die gelijk staat aan het bruto binnenlands product van Canada?
 • dat de kinderopvangcoöperaties in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 420 miljoen dollar inkomsten genereren, 141 miljoen dollar lonen uitbetalen voor zo'n 6.000 jobs en meer dan 200 miljoen dollar toegevoegde waarde genereren? Ook in Zweden zit een derde van de Zweedse private kinderopvang in een coöperatie, zorgt die voor 30.000 opvangplaatsen en zowat 1.200 arbeidsplaatsen?
 • dat de gezondheidszorgcoöperaties wereldwijd meer dan 100 miljoen gezinnen bedienen? In Japan tellen gezondheidscoöperaties meer dan 2,5 miljoen leden en stellen ze meer dan 25.000 werknemers tewerk. In Brazilië voorzien gezondheidscoöperaties in tandzorg en gezondheidszorg voor 17,7 miljoen leden. En in de Verenigde Staten zijn de gezondheidscoöperaties een groeiende branche die nu al meer dan 1 miljoen mensen per jaar bereikt;
 • dat er in Canada 2.186 Canadese woningcoöperaties zijn ddie aan 250.000 mensen een van de 92.000 coöperatieve woningen verhuren? In Duitsland zijn er 2.000 woningcoöperaties die samen 2.200.000 huurwoningen beheren en 3.000.000 leden tellen. In Frankrijk gaat het om 104 coöperaties met 30.000 wooneenheden waarvan 20.000 huurwoningen. In Italië zijn er circa 11.000 woningcoöperaties met samen meer dan 600.000 woningen. In Noorwegen gaat het om 5.000 woningcoöperaties die goed zijn voor 250.000 wooneenheden. Er zijn daar ook onafhankelijke woningcoöpera¬ties die zo'n 70.000 eenheden beheren. In Noorwegen is de coöperatieve huisvesting goed voor 15% van de woningmarkt;
 • dat in de Verenigde Staten er vandaag meer dan 900 rurale elektrici¬teitscoöperaties zijn die samen 42% van de totale Amerikaanse elektriciteit produceren? Samen zijn ze goed voor 24 miljard dollar omzet, stellen ze 65.000 mensen tewerk, betalen ze 3 miljard dollar aan lonen uit en 450 miljoen dollar aan ristorno's;
 • dat Finland meer dan 1.000 watercoöperaties telt?