www.cooperatiefvlaanderen.be


De ontstaansreden voor deze site is de relatieve onbekendheid in Vlaanderen van de coöperatie als vennootschapsvorm. Wij willen vertellen waarom dit onterecht is. Want als je wil ondernemen én niet pretendeert alles te weten of te kunnen, is de coöperatie een 'natuurlijke' vennootschapsvorm. Samen sta je namelijk sterker.

Het eerste deel 'Thuis in de coöperatie' geeft een algemeen beeld: wat zijn coöperaties, wat is hun geschiedenis, hoe zit het met de coöperaties op wereldvlak en waarom hebben coöperaties in Vlaanderen een minder goed imago? Achtergrondinformatie dus.

Het tweede deel 'Anders ondernemen' gaat in de vraag wat zo'n coöperatie verschillend maakt van andere samenwerkings- en vennootschapsvormen. Wat heet: de filosofie. Door in deze informatie te grasduinen kan u te weten komen of de coöperatieve vennootschap voor u de geschikte organisatievorm is.

Het derde deel 'Juridische structuur' is het meest uitgebreid. Hier gaan we in op de verschillende soorten van coöperatieve vennootschappen en vertellen we wat het lidmaatschap van de Nationale Raad voor de Coöperatie inhoudt. Daarnaast hebben we het (uitgebreid) over de statuten van de coöperatieve vennootschap. Een belangrijk onderdeel: in de statuten worden immers filosofische principes vertaald naar praktische afspraken. Maar omdat niet alles in de statuten kan staan, vindt u in dit deel ook informatie over bijkomende interne regelingen zoals een huishoudelijk reglement. We sluiten heel praktisch af met een reeks van basisdocumenten die zo door coöperatieve vennootschappen gebruikt kunnen worden. Dat gaat van een oproeping voor de Algemene Vergadering tot een evaluatieformulier van de Raad van Bestuur.

De website www.cooperatiefvlaanderen.be kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Vorm en inhoud werden echter bepaald door een onafhankelijk redactieteam: vertegenwoordigers van coöperatieve bedrijven en van adviesbureaus voor coöperaties. Zij hebben er alles aan gedaan om de teksten zo correct mogelijk te maken, maar fouten, lacunes of onduidelijkheden zijn altijd mogelijk. Indien u opmerkingen heeft, neem dan contact op met de redactie via het mailadres dat u onderaan in de voettekst van de site vindt.

Tot slot: deze site is puur informatief. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te krijgen, richt u zich het best tot een adviesbureau of een juridisch expert zoals een advocaat, notaris of accountant.